G.E.M.係張杰小三?網民圍插靠緋聞上位

8 Responses

 1. tsangtsang._.

  七月 10th, 2014 at 14:27:35

  1

  金秀賢同埋今次件事明顯唔關GEM事囉
  成班都0n撚9 寫稿個人你真係好撚折墮

 2. Hung Chun Chan

  七月 10th, 2014 at 14:55:43

  2

  支那臭閪一條

 3. Ng ChunKwok

  七月 10th, 2014 at 15:05:03

  3

  on99

 4. Viannhui

  七月 10th, 2014 at 15:55:16

  4

  作都吾好作到咁離譜

 5. shingfung yeung

  七月 10th, 2014 at 15:58:00

  5

  WHAT!

 6. ho him ng

  七月 10th, 2014 at 16:28:43

  6

  傻的嗎?大陸啲新聞係鐘意炒作下先安落㗎啦,啲人又會咁蠢信嘅?洗乜理班人講乜,做好自己就得!Support G.E.M. BB forever!

 7. Angela iLoveG.E.M.

  七月 10th, 2014 at 17:22:47

  7

  唔好亂咁吠好唔好,人紅是非多呀!佢係靠實力架,唔好亂寫野啦記者們

 8. smike 可樂冰

  七月 10th, 2014 at 18:15:00

  8

  support gem!!!!


RSS feed for comments on this post

Share your comments

Powered by Yahoo! Answers